Volg Annalise     

 

 

Sectoren


Practice Food & Fast Moving Consumer Goods

Food & FMCG

Binnen de Food en FMCG branche volgen ontwikkelingen elkaar op. In Europa staan de marges onder druk, de export groeit. Er worden keuzes gemaakt op strategisch en tactisch niveau om te focussen op het behouden van marktaandeel en het vinden van nieuwe groeimarkten wereldwijd. Annalise biedt uw organisatie focus op uw meest kansrijke product/markt-combinaties om uw gewenste groei te realiseren. Binnen deze practice werken we voor Food- en FMCG producenten, ingrediëntenleveranciers, retail en horeca. Een aantal van deze bedrijven die wij met trots noemen zijn Friesland Campina, SCA, Dr. Oetker en Albron.

  

Practice Financieel & Zakelijke Dienstverlening

Financial & Business Services

De financiële en zakelijke dienstverlening is sterk in beweging. De crisis is als een schokgolf door de sector heengegaan, heeft spelers weggevaagd en heeft de overblijvers geconfronteerd met strengere kapitaaleisen en een imagoprobleem. Daarnaast is er de digitalisering die juist in de deze sectoren stevig rammelt aan klassieke businessmodellen en de vorm van dienstverlening. De klantbehoefte moet steeds mee centraal komen te staan. Bereikbaarheid, zichtbaarheid en dienstverlening moeten langs alle kanalen optimaal ingericht worden. Annalise laat u zien hoe dat ‘Digital’ nu eigenlijk in elkaar zit, wat de competitie ermee doet, én wat de mogelijkheden zijn voor uw businessmodel en dienstverlening. Maar ook voor de klassiekere Market Intelligence vragen kunt u natuurlijk als vanouds bij ons terecht.  

 

 Practice Maak- en Chemische Industrie

Maakindustrie

Investeren in opkomende markten is de sleutel om een substantieel aandeel te krijgen in huidige en toekomstige markten waar ook ter wereld. De omvangrijke populaties en de daarbinnen groeiende middenklasse zijn een enorme groeimarkt. Uitdagingen daarbij zijn de stap van export naar lokale productie en aanpassing aan de lokale cultuur. Daarnaast zijn lokale producenten steeds beter in staat de westerse kwaliteit te evenaren tegen lagere kosten: dus concurrentie is groot. De traditionele scheidslijn  tussen high tech en low costs is steeds minder zichtbaar. Daarom is innovatie van groot belang om lokale concurrenten voor te blijven.