Volg Annalise     

 

 

Werkwijze van Annalise


Maatwerk


Maatwerk is ons uitgangspunt, uw specifieke business development doelstelling is leidend. Vanuit uw doelstelling definieert Annalise de key intelligence vraag. Deze vraag bepaalt vervolgens de aanpak en de focus voor onze analyse. Annalise weet welke bronnen en methodes het meest effectief zijn, wij werken pragmatisch en doelgericht.

Onderbouwde inschatting

Onze aanpak is te vergelijken met gedegen onderzoeksjournalistiek. Wij zijn doelgericht en volhardend. We stoppen niet voordat wij de gevraagde inzichten hebben verkregen. Ook voor markten of concurrenten waar weinig informatie over beschikbaar is, kunnen wij door middel van top down en bottom up calculaties komen tot een onderbouwde inschatting.

Hypothese gedreven

In het geval van een marktverkenning geeft onze hypothese-gedreven aanpak focus en concreet inzicht.


Onderzoeksmethoden


Deskresearch

Deskresearch is de basis van onze aanpak. Annalise weet gebaseerd op haar specifieke ervaring en expertise  bronnen te vinden en te combineren. We bekijken een vraagstuk vanuit verschillende invalshoeken en combineren harde en zachte data en informatie om  uiteindelijk altijd tot het gewenste inzicht te komen. Annalise beschikt over 30 jaar ervaring om betrouwbare informatie op effectieve wijze te verzamelen en te analyseren. Deskresearch wordt waar nodig aangevuld met expert interviews.

Expert interviews

Expert interviews worden gehouden om nieuwe inzichten te verkrijgen en de resultaten van deskresearch te toetsen en te verrijken. Expert interviews zijn bij uitstek geschikt om toekomstige ontwikkelingen in kaart te brengen. Annalise kan waar nodig Expert interviews in lokale taal voeren.

Overige onderzoeksmethoden

Annalise zet waar nodig traditionele marktonderzoeksmethoden in zoals online surveys en telefonische enquêtes. Annalise heeft de expertise in huis om ook deze vormen van onderzoek succesvol uit te voeren.